“Een school met bijzondere leerlingen”

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Cristel van der Wolf, schooldirecteur

“Het Schakelcollege in Tilburg is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze leerlingen beheersen niet of onvoldoende de Nederlandse taal om met succes het reguliere voortgezet of MBO onderwijs te volgen op het niveau wat bij hen past. We zien dat de meeste leerlingen zeer gemotiveerd zijn en enorm hun best doen om er alles uit te halen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op.”

 

“We investeren flink in een positieve en veilige leeromgeving”

 

Eigen verhaal

Onze school is een school met bijzondere leerlingen die allemaal hun eigen verhaal hebben. Ze verschillen in leeftijd, achtergrond, niveau, leerstijl en gedrag en dit vraagt om maatwerk. Daar naast willen we een veilige school zijn waar mensen elkaar accepteren en respecteren zoals ze zijn.

 

Verbinding met samenleving

Onze leerlingen hebben vaak behoorlijk wat meegemaakt. Zij bouwen een nieuwe toekomst op en werken daar hard voor. Het is belangrijk dat zij zich op een positieve manier ontwikkelen tot volwassenen die met hun talenten een bijdrage leveren aan onze samenleving. Onderwijs is daarvoor de basis. Daarom zorg ik als directeur bewust voor verbindingen met andere scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is belangrijk dat zij open staan voor onze leerlingen. Ik nodig deze organisaties en bedrijven dan ook van harte uit voor een nadere kennismaking en om een kijkje te komen nemen op het Schakelcollege.

Lees ook het verhaal van

“School als tweede huis”
Djordjhy Alfaisi, pedagogisch conciërge
“Consequente en heldere aanpak”
Rosemarie Smeets, teamleider
“Een school met bijzondere leerlingen”
Cristel van der Wolf, schooldirecteur
Sorry, your browser does not support inline SVG.