“Elkaar accepteren en helpen”

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Karin Ketelaars, ondersteuningscoördinator en mentor

We hebben hier leerlingen van 35 verschillende nationaliteiten. De diversiteit van culturen is groot. Voor docenten en begeleiding is het belangrijk dat we bekend zijn met die culturen. Ook is het belangrijk om te weten wat leerlingen hebben meegemaakt en wat er in hun hoofden omgaat. Dat nemen we mee in onze begeleiding.

“We weten van elkaar wat we doen. Zo doen we allemaal het juiste.”

Korte lijntjes
Onze leerlingen willen er echt iets van maken en zijn zeer gedreven. De meesten hebben behoorlijk wat meegemaakt. Hier kunnen ze weer kind zijn. Het is mooi als ik dat zie. En de verschillende culturen gaan goed samen. Iedereen accepteert en helpt elkaar. Dat uitgangspunt gebruiken we ook in de begeleiding die we bieden. We onderhouden korte lijntjes met de mentoren. Zij schakelen met ons bij vragen of zorgen zodat we daar snel op in kunnen spelen. We weten van elkaar wat we doen. Zo doen we allemaal het juiste.

Samen staan voor zorg
Ik ben ondersteuningscoördinator van het zorgteam. Hierin zitten leerlingbegeleiders, een schoolpsycholoog, een ambulant begeleider (voor cluster 3 en 4), een schoolmaatschappelijk werker, een schoolarts- en verpleegkundige en een leerplichtambtenaar. Aangevuld met de directeur, teamleider, de specialisten en mentoren van Sterk Huis en de voogden van het NIDOS. Samen bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het regulier onderwijs. Ik ben trots dat ik voor deze groep kinderen mag werken.”

Lees ook het verhaal van

“Consequente en heldere aanpak”
Rosemarie Smeets, teamleider
“School als tweede huis”
Djordjhy Alfaisi, pedagogisch conciërge
“Een school met bijzondere leerlingen”
Cristel van der Wolf, schooldirecteur
Sorry, your browser does not support inline SVG.